Obra

Descodificant el codi “Pollock”. Una pintura d’investigació:

La necessitat de plasmar una pintura de recerca mitjançant la síntesi que em produeix una “interacció del color” establert amb “Albers” a un “codi visual” establert amb “Pollock”. Em porten a indagar mitjançant esbossos de pintures indefinides a seleccionar-les en estats o situacions més o menys definides.

A partir de les pintures de Jackson Pollock; un nou punt de vista i de percepció s’obrien davant meu, ni que fos partint d’un moviment ja establert com el “Action painting”, això no em impediria buscar una possible bretxa dins d’una evolució de si mateix.

Es va establir que a partir de les pintures de Pollock, l’art de la mateixa manera que la naturalesa, també està regit dins d’uns codis que els caracteritzen. Hi pot haver un conjunt de formes similars però individualment cap és igual a l’altra.

La intenció de la meva obra és re-situar una tècnica pictòricament ja reconeguda com és el “Dripping”, cap a un procés de descodificació del seu propi sistema visual, indagant en estats i situacions, en el qual les formes visuals s’accentuarien més enllà, dins dels límits de la seva pròpia imatge.

Això em va portar a donar importància a plasmar formes, cada cop més individualitzades i difenciar-les dins d’un conjunt d’imatges similars, donant situacions en què les formes es defineixen, es desprenen o prevalen per sobre del entorn visual que les envolta.

Per aconseguir aquest propòsit, he de tenir en compte que el color s’anteposa a la forma i no al revés, la importància del contrast, és fonamental per definir la forma partint del seu contingut cromàtic, d’ella mateixa i del seu propi entorn.

La finalitat de tot aquest resultat és que a partir d’un cromatisme accentuat, arribar a plasmar una alegre i salvatge poesia visual.

The Nautilus

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Night sea

Acrílic sobre paper 30x21 cm

Mermaids

Acrílic sobre paper 21x30 cm

The spikes

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Corals tones

Acrílic sobre tela 50x70 cm
Acrílic sobre tela 40x50 cm

In the air

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Offering Chromatic

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Figures

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Saltimbanqui
Mephisto
Colombina

Orient

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Chromatic Litters

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Sprouts

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Dances

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Playing

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Artic

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Stained

Acrílic sobre tela 50x60 cm

Strokes on negative

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Jazz

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Surffing

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Pollen

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Frequencies

Acrílic sobre tela 46x55 cm

Fauna

Acrílic sobre tela 33x41 cm

Scherezade

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Parallels dimensions

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Parallel dimensions
Uniform dimensions
Fragmented dimensions

Box of surprises

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Carnival

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Aborigens

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Totem

Acrílic sobre paper 30x42 cm

Chromatic party

Acrílic sobre paper 30x42 cm

Metallic chromaticism

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Super heroes

Acrílic sobre paper 30x21 cm

Manga

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Cabaret

Acrílic sobre tela 46x55 cm

Tree barks

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Rumba

Acrílic sobre tela 27x41 cm

Red intrusion

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Lyrical chromaticism

Acrílic sobre tela 33x41 cm

Floral chroma

Acrílic sobre paper 30x42 cm

Variations & contrasts

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Gondolier

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Folklore

Acrílic sobre paper 30x42 cm

Pollution

Acrílic sobre paper 30x42 cm

Black pollution

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Salsa

Acrílic sobre paper 50x60 cm

Exotic

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Chromatic Attack

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Cool tones

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Explorers

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Basketball

Acrílic sobre tela 33x41 cm

Composition in blue

Acrílic sobre paper 70x80 cm

Composition

Acrílic sobre paper 60x72 cm

Swing

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Wasp nest

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Indian chromatism

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Fantastic wallflowers

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Fantastic flowers

Acrílico sobre papel 21x30 cm

Chromatic psychic

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Chromatic repopulation

Acrílic sobre paper 21x30 cm

Artistic painter and designer

C/ Laforja, 28 entlo. 2ª
08006 - Barcelona
Tel. +34 607 496 815
quiquerota@gmail.com

Contacte

7 + 6 =