Obra

Descodificant el codi “Pollock”. Una pintura d’investigació:

La necessitat de plasmar una pintura de recerca mitjançant la síntesi que em produeix una “interacció del color” establert amb “Albers” a un “codi visual” establert a partir de “Pollock”. Em porten a indagar mitjançant esbossos de pintures indefinides a seleccionar-les en estats o situacions més o menys definides.

A partir de les pintures de Jackson Pollock com a màxim exponent de la tècnica del degoteig o “Dripping” bastant devaluada avui en dia per ser cosiderada simple i de poca expressió creativa, ¿es pot demostrar tot el contrari? Entrant en un procés de descodificació del degoteig o esquitxada, encara que fos partint dins d’una tècnica ja establerta dins el moviment de l’Action painting, això no m’impediria buscar una possible escletxa dins d’una evolució de si mateix.

Es va establir que a partir de les pintures de Pollock, l’art de la mateixa manera que la naturalesa, també està regit dins d’uns codis que els caracteritzen. Hi pot haver un conjunt de formes similars però individualment cap és igual a l’altra.

La intenció de la meva obra és re-situar una tècnica pictòricament ja reconeguda com és el “Dripping”, cap a un procés de descodificació del seu propi sistema visual, indagant en estats i situacions, en el qual les formes visuals s’accentuarien més enllà, dins dels límits de la seva pròpia imatge.

Això em va portar a donar importància a plasmar formes, cada cop més individualitzades i difenciar-les dins d’un conjunt d’imatges similars, donant situacions en què les formes es defineixen, es desprenen o prevalen per sobre del entorn visual que les envolta.

Per aconseguir aquest propòsit, he de tenir en compte que el color s’anteposa a la forma i no al revés, la importància del contrast, és fonamental per definir la forma partint del seu contingut cromàtic, d’ella mateixa i del seu propi entorn.

La finalitat de tot aquest resultat és que a partir d’un cromatisme accentuat, arribar a plasmar una posible i alegre salvatge poesia visual.

The Nautilus

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Night sea

Acrílic sobre paper 30×21 cm

Mermaids

Acrílic sobre paper 21×30 cm

The spikes

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Corals tones

Acrílic sobre tela 50×70 cm
Acrílic sobre tela 40×50 cm

In the air

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Offering Chromatic

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Figures

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Saltimbanqui
Mephisto
Colombina

Orient

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Chromatic Litters

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Sprouts

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Dances

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Playing

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Arctic

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Stained

Acrílic sobre tela 50×60 cm

Strokes on negative

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Jazz

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Surffing

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Pollen

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Frequencies

Acrílic sobre tela 46×55 cm

Fauna

Acrílic sobre tela 33×41 cm

Scherezade

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Parallels dimensions

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Parallel dimensions
Uniform dimensions
Fragmented dimensions

Box of surprises

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Carnival

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Aborigens

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Totem

Acrílic sobre paper 30×42 cm

Chromatic party

Acrílic sobre paper 30×42 cm

Metallic chromaticism

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Super heroes

Acrílic sobre paper 30×21 cm

Manga

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Cabaret

Acrílic sobre tela 46×55 cm

Tree barks

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Rumba

Acrílic sobre tela 27×41 cm

Red intrusion

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Lyrical chromaticism

Acrílic sobre tela 33×41 cm

Floral chroma

Acrílic sobre paper 30×42 cm

Variations & contrasts

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Gondolier

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Folklore

Acrílic sobre paper 30×42 cm

Pollution

Acrílic sobre paper 30×42 cm

Black pollution

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Salsa

Acrílic sobre paper 50×60 cm

Exotic

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Chromatic Attack

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Cool tones

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Explorers

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Basketball

Acrílic sobre tela 33×41 cm

Composition in blue

Acrílic sobre paper 70×80 cm

Composition

Acrílic sobre paper 60×72 cm

Swing

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Wasp nest

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Indian chromatism

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Fantastic wallflowers

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Fantastic flowers

Acrílico sobre papel 21×30 cm

Chromatic psychic

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Chromatic repopulation

Acrílic sobre paper 21×30 cm

Artistic painter and designer

C/ Laforja, 28 entlo. 2ª
08006 - Barcelona
Tel. +34 607 496 815
quiquerota@gmail.com

Contacte